Stagiairs

Pegode wil gemotiveerde en dynamische studenten de kans geven om kennis te maken met onze projecten en om hun theoretische en praktische verworvenheden te toetsen aan levensechte situaties. Wij bieden aan elke stagiair  de nodige ondersteuning en begeleiding via een vaste en deskundige stagebegeleider en de omkadering van een team.

Projecten van Pegode werken vaak met stagiairs.
In de eerste plaats verwachten we dat stagiairs nadenken over  de invulling van hun stage:

  • Welke stageplaats zoek je?
  • Wat wil je leren?
  • Wat verwacht je?

Informeer je over de diverse projecten van Pegode, vooraleer je een stageaanvraag doet.
Kortom, kies doelbewust voor een bepaalde stageplaats.

Stageplaatsaanvragen worden niet centraal verzameld en verdeeld.
Aanvragen dienen toe te komen bij de respectievelijke verantwoordelijken van de projecten. De gegevens van de projecten vind je via de contactpagina.