Stagiairs

Medewerkers

Pegode wil gemotiveerde en dynamische studenten de kans geven om kennis te maken met onze projecten en om ervaring op te doen in levensechte situaties. Wij bieden aan elke stagiair  de nodige ondersteuning en begeleiding via een vaste en deskundige stagebegeleider en de omkadering van een team. Projecten van Pegode werken vaak met stagiairs. In de eerste plaats verwachten we dat stagiairs nadenken over  de invulling van hun stage:

  • Welke stageplaats zoek je?
  • Wat wil je leren?
  • Wat verwacht je?
Informeer je over de diverse projecten van Pegode, voor je een stageaanvraag doet. Kortom, kies doelbewust voor een bepaalde stageplaats. Stageplaatsaanvragen worden niet centraal verzameld en verdeeld. Voor aanvragen kan je terecht bij de respectievelijke verantwoordelijken van de projecten. De gegevens van onze verschillende werkingen vind je hier.

Terug