missie & visie

Missie

Verspreid over de provincie Antwerpen ondersteunt Pegode volwassenen met een (vermoeden van) beperking of autisme. Cliënten kiezen zelf hoe ze hun leven invullen met wonen, werken en vrije tijd. De begeleiders van Pegode geven hen daarbij de ondersteuning die ze nodig hebben: bij hen thuis of op verplaatsing bij een van de Pegodeplekken. Zo werken we aan een samenleving waar iedereen zich thuis voelt.
De medewerkers van Pegode hebben de juiste expertise en creativiteit om onze cliënten op maat te ondersteunen.


Visie

Pegode gelooft dat alle mensen beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven. Ze moeten daarvoor niet alles zelf kunnen of weten, maar wel ondersteuning krijgen volgens hun noden. Die ondersteuning geeft Pegode samen met familie, vrienden, collega’s, vrijwilligers, enz.

We zijn er rotsvast van overtuigd dat mensen met een beperking of autisme evenveel recht hebben om anderen te ontmoeten, relaties te vormen en zich gewaardeerd te voelen. Daarom werkt Pegode samen met de cliënten en hun netwerk als één team. In dat team heeft Pegode enkele belangrijke taken:
  • Pegode nodigt de cliënten uit om zelf keuzes te maken en ondersteunt hen bij het waarmaken ervan.
  • Pegode ziet de kracht van alle cliënten en van hun netwerk (familie, vrienden, collega’s, enz.) en moedigt die kracht aan.
  • Pegode zorgt ervoor dat iedereen de gepaste ondersteuning vindt, waarbij de cliënten steeds de baas blijven.
  • Pegode werkt samen met andere organisaties en kan rekenen op vrijwilligers: samen kunnen we meer.
  • Pegode ondersteunt de cliënten zoveel mogelijk op handige locaties: thuis, bij hen op het werk of de school, bij hun activiteiten, bij hun vrienden, buren of familie.
  • Pegode organiseert de ondersteuning en activiteiten zoveel mogelijk in de buurt, en gaat daarbij in contact met buren of organisaties in de buurt.
  • Pegode blijft bijleren als organisatie, en de medewerkers doen dat ook. Die kennis wordt gebruikt om steeds de beste ondersteuning te bieden.
  • Pegode blijft ervoor ijveren dat mensen met een beperking gelijkwaardig behandeld worden. Dat doen we door de politiek te beïnvloeden en het publiek bewuster te maken.
  • Pegode blijft zoeken naar mogelijkheden om nieuwe projecten te starten die helpen om alle bovenstaande punten waar te maken.
 

Terug