Charter

In het ‘charter collectieve rechten en plichten’ staan onze wederzijdse rechten en plichten omschreven. Het zijn een aantal algemeen geldende afspraken tussen Pegode en alle cliënten. Dit charter gaat dus over wat we (kunnen) verwachten van elkaar. Dit charter maakt deel uit van je individuele ondersteuningsovereenkomst. Bij het ondertekenen van je overeenkomst verklaar je dus dat je ook akkoord bent met alle afspraken uit het charter. Je kan het volledige document vinden via deze link: Charter Collectieve rechten en plichten

Terug