Hovenier (Niel)

We zoeken sterke collega’s om een bloemenweide en grasperk aan te leggen voor onze zonnige zithoek.

Den atelier is een arbeidszorgcentrum. Hier werken mensen met een arbeidsbeperking. Een arbeidsbeperking is een moeilijk woord voor personen die geen ‘gewoon en betaald’ werk kunnen uitvoeren. Dit komt door verschillende redenen, zoals een verstandelijke beperking, autisme, psychische problemen, een sociale achterstand… Deze vacature kan alleen of in groep uitgevoerd worden.

Interesse? Mail naar jos.vandoorslaer@pegode.be

Adres: Noeverseweg 34, 2845 Niel

Terug