Parachute

Wonen

Woonondersteuning aan huis

Wil je graag op eigen benen staan, zelf keuzes maken en richting geven aan je leven? Parachute is een woonondersteuningsdienst voor personen die in grote mate zelfstandig zijn, maar toch extra ondersteuning of coaching nodig hebben. We vinden het belangrijk om van jouw vragen te vertrekken en te bekijken wat jij belangrijk vindt in je leven. Samen werken we een plan uit.

De wooncoaches van Parachute komen bij jou thuis (mobiele ondersteuning) maar een gesprek kan ook plaatsvinden bij ons op kantoor (ambulante woonondersteuning). Ze kunnen je helpen met je administratie, het plannen van je huishouden, het opvolgen van je gezondheid,… Ook voor een persoonlijk gesprek over relaties of over hoe het met je gaat kan je terecht bij je coach. Indien jij dit wenst, werken we samen met jouw familie en vrienden om je mee te ondersteunen en betrokken te blijven. Voor dringende vragen kan je 24 op 24 telefoneren naar ons permanentienummer.

Of je nu vaak of af en toe ondersteuning nodig hebt, de begeleiding van Parachute is altijd op maat en aangepast aan je noden en de levensfase waarin jij je bevindt. Je kan ook een beroep doen op Parachute voor tijdelijke ondersteuning bij sleutelmomenten in je leven, op het moment dat je (opnieuw) alleen wil gaan wonen of langdurige begeleiding.

Ondersteuningsgekoppeld wonen

Parachute werkt op verschillende locaties aan ondersteuningsgekoppeld wonen. Dat betekent dat je bij de studio of het appartement dat je huurt, ook automatisch ondersteuning aankoopt (met je persoonsvolgend budget, rechtstreeks toegankelijke hulp of eigen middelen). Het gaat over individuele begeleiding, bijvoorbeeld hulp bij het plannen van je huishouden of psychosociale begeleiding. Naargelang de behoeften van de bewonersgroep kan het team van Parachute ook bijkomende ondersteuning bieden. De invulling verschilt voor elke plek en is afhankelijk van de vraag van bewoners.

  • In de Schijfstaat in Mechelen zijn er tien appartementen waar je kan wonen met ondersteuning. Deze ondersteuning loopt in samenwerking met Zelfstandig Wonen Mechelen en Woonpunt Mechelen, de sociale huisvestingsmaatschappij van de stad. Bekijk de story map voor meer info.
  • In Hemiksem werden appartementen gebouwd op maat van personen met een autismespectrumstoornis. De appartementen zijn prikkelarm, wooncoaches zorgen voor permanentie of ondersteuning op afspraak. We werken samen met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning en thuiszorgorganisatie i-mens. Hier vind je meer info over het deze woonplek.
  • Aan de Akkerlaan in Willebroek is een woonwijk met studio’s, appartementen en Kanape!, ons co-housingplek. In de wijk is een ontmoetingscentrum en een ruime gemeenschappelijke tuin. De partners zijn Volkshuisvesting Willebroek en thuiszorgorganisatie i-mens. Hier vind je meer info over Kanape!.
  • In Lier werkt Pegode samen met vzw Sint-Pieter. Parachute zorgt voor individuele woonondersteuning, begeleiding van gemeenschappelijke kookmomenten en een maandelijkse bewonersvergadering. Meer info over de woonplek vind je hier.

Werkgebied

De wooncoaches van Parachute werken in de hele Antwerpse Zuidrand. Om te zien of Parachute ook actief is in jouw gemeente, klik ‘mobiele woonondersteuning’ aan op de kaart.

Parachute heeft kantoren in Kontich, Antwerpen, Hemiksem en Niel. Voor meer info kan je bellen naar 03 844 95 95 of mailen naar info@pegode.be.

Parachute