Den Atelier

Werken

Den Atelier vzw is een arbeidszorgcentrum van Pegode. Je kan in Den Atelier terecht wanneer een betaalde job in de gewone tewerkstelling of in een beschermde werkplaats niet (meer of nog niet) haalbaar is. Cliënten werken in kleine groepen. Iedereen wordt door een begeleider opgevolgd. Samen ga je aan de slag en kan je ontdekken wat je graag wil leren.

Via de website van Den Atelier kom je meer te weten over de werking en de mogelijkheden van deze Pegodeplek.

Den Atelier