Actio

Vrije tijd,

Werken

Actio vzw is een arbeidszorginitiatief voor normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. In de dagwerking biedt Actio werk- en vrijetijdsactiviteiten en vormingen aan. De focus ligt op georganiseerde en begeleide arbeidsactiviteiten, waarbij je met begeleiding en op je eigen tempo werkt. Er zijn verschillende projecten en begeleidingsvormen. Je kan werken in groep (aterlierwerking) of individueel (begeleid werken). De persoon als individu is het uitgangspunt bij Actio. We stellen op basis van jouw vragen en noden een traject op. Samen gaan we op zoek naar relevante factoren en tools om de doorstroommogelijkheden te vergroten.

Meer informatie over de werking en het aanbod vind je op de website van Actio.

Ontdek ons verhaal

Actio