strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen 2016 – 2020

Strategische doelstellingen zijn een weergave van de ‘gewenste situatie’ binnen vijf jaar. Deze doelstellingen zijn sturend en niet vrijblijvend.
De komende vijf jaar zullen deze doelstellingen richting geven aan het verder uitwerken van de werking van Pegode.

  • Pegode is aantrekkelijk voor cliënten & hun netwerk
  • Pegode is aantrekkelijk voor medewerkers
  • Pegode is sociaal ondernemend en beleid beïnvloedend
  • Pegode is concurrentieel en complementair

Terug