Personeel

Medewerkers

Pegode vindt de persoonlijke ontwikkeling van cliënten en medewerkers belangrijk. Medewerkers moeten hun capaciteiten steeds verder kunnen ontwikkelen. Cliënten helpen zoeken naar hun capaciteiten en hen stimuleren bij de ontwikkeling hiervan vergroot hun zelfvertrouwen.

Deskundigheid

In Pegode zijn zowel medewerkers als cliënten deskundig. Ervaring van cliënten en hun familie is een belangrijke bron van deskundigheid waar rekening mee gehouden wordt. Medewerkers willen bijleren en hun kennis actief delen met anderen. Medewerkers stellen hun eigen handelen in vraag om hieruit te leren. Cliënten hebben recht op deskundigheid van medewerkers - Pegode investeert hierin o.a. door vorming.

Creativiteit

In Pegode betekent creatief zijn:
 • Steeds weer opnieuw op zoek willen gaan naar originele oplossingen en dit ook volhouden.
 • Openstaan voor het ‘nieuwe’, het ‘nog niet gekende’ en hier actief naar zoeken om oplossingen te vinden.
 • Initiatief durven nemen in functie van de ondersteuning van cliënten
 • De grenzen kunnen en mogen aftasten
 • Op zoek gaan naar manieren om de capaciteiten van cliënten tot uiting te laten komen

Verantwoordelijkheid nemen en dragen

Medewerkers in Pegode moeten:
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Informatie/kennis delen met elkaar
 • Problemen aanpakken of signaleren
 • Afspraken nakomen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor ondersteuningsdoelen (in ondersteuning van cliënten)
 • Verantwoordelijkheid dragen voor samenwerkingsdoelen (medewerkers zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een goed functioneren van hun team)
 • Cliënten kunnen ondersteuning krijgen bij het blijvend kunnen opnemen van hun ‘verantwoordelijkheden in het dagdagelijkse leven’: op de juiste momenten, de gepaste ondersteuning bieden, waardoor iemand iets beter vol kan houden.

Kwaliteit

In Pegode is de levenskwaliteit van cliënten een belangrijke parameter (wat vindt de cliënt belangrijk in zijn leven en kan hij dit ook realiseren?) In Pegode betekent kwaliteit ook:
 • Streven naar de beste invulling van de opdracht van Pegode (missie, visie).
 • Processen en veranderingstrajecten grondig voeren: met voldoende oog voor inhoudelijke verdieping, betrokkenheid, realistische planning, opvolging/evaluatie en verbetering.
 • Gemaakte afspraken en beslissingen nakomen.
 • Op een transparante en duidelijke manier communiceren.
Heb jij interesse om bij Pegode te werken? Onze recente vacatures vind je op deze pagina.

Terug