De winter is voorbij, maar Wim staat nog altijd in de kou

Nieuws

Wim is momenteel 32 jaar en woont nog thuis. Vier dagen per week gaat hij naar Pegode, naar De Cirkel en naar Den Atelier. Daarnaast houdt hij zich bezig met puzzelen, in tijdschriften herkenbare woorden aanduiden, wandelen en familie bezoeken.

Wim kan nooit alleen blijven, hij heeft continu toezicht en hulp nodig. Alles staat dus in functie van onze zoon, dag en nacht. Nooit kunnen we als koppel eens ‘plots’ iets gaan doen. Sinds 12 december 2018 staan we op de wachtlijst, in prioriteitengroep 2. Wim wil graag in het woonhuis in Niel gaan wonen, maar wacht op een budget dat dat mogelijk maakt. Af en toe kan hij nu al gaan logeren in het woonhuis. Wim kan zelf niet praten, maar we merken aan alles dat hij daar erg van geniet.

Wij, als ouders, voelen ons in de steek gelaten. De zorg voor Wim weegt lichamelijk en psychisch erg zwaar door, we kennen zelden rust. Hoe ouder we worden, hoe moelijker we het daarmee hebben.

 

Marina en Willy, ouders van Wim.

Terug