Woonproject Oelegem en Ranst

De organisatie Assira stelt in haar projecten met assistentiewoningen te Oelegem en Ranst een aantal assistentieflats ter beschikking voor personen met een beperking.
Assira stelde de vraag aan Pegode om mee op zoek te gaan naar toekomstige bewoners. Bewoners kunnenberoep doen op de dienstverlening zoals door Assira aangeboden in de asisstentiewoningen, maar kunnen daarnaast nog nood hebben aan ondersteuning op andere levensdomeinen. Pegode zal samen met de kandidaat bewoners uitzoeken hoe deze ondersteuning best georganiseerd kan worden en daar waar nodig deze ondersteuning ook organiseren in nauwe samenwerking met Assira, reguliere diensten, netwerk, vrijwilligers, …

De geboden ondersteuning in het project zal afhangen van de ondersteuningsmiddelen die door de bewoners geactiveerd kunnen worden.

De opstart is gefaseerd gepland in het voorjaar 2017.

Benieuwd naar dit nieuwe project?
Op 7 december 2016 organiseren we voor geïnteresseerden een informatiemoment. Daar zal uitleg gegeven worden over het huisvestingsconcept, de dienstverlening van Assira en de mogelijke ondersteuning vanuit Pegode. We geven ook meer informatie over de verdere werkwijze en planning moest je interesse hebben.

Meer informatie vind je in deze flyer.