‘Vandeurzen dwingt ouders om Anita te “detineren”‘

OOK SOCIALE ONDERNEMINGEN TREKKEN AAN ALARMBEL

‘Vandeurzen dwingt ouders om Anita te “detineren”‘

Anita en haar ouders. Foto: Brecht Van Maele

Ouders die heel hun leven voor gehandicapt kind zorgden, hebben recht op 7 dagen ondersteuning. Dat zeggen de sociale ondernemingen in een reactie op het verhaal van de gehandicapte Anita (45), die niet meer naar huis kan omdat ze dan geen recht heeft op voltijdse zorg. ‘Het voorstel van minister Vandeurzen voor de persoonsvolgende financiering voor zorgbehoevenden is ronduit inhumaan.’ 

De persoonsvolgende financiering, die vanaf 1 januari werd ingevoerd, bepaalt dat elke persoon met een ­handicap een persoonlijk zorgbudget krijgt. Dat wordt afgestemd op het ‘reële zorg­gebruik’ van de afgelopen jaren. Sinds Roger Vandorpe en zijn vrouw de zwaar gehandicapte Anita (45) adopteerden, haalden ze haar in het weekend naar huis. ‘De persoons­volgende financiering gaat er daardoor van uit dat Anita maar vijf dagen in de week opvang nodig heeft.’

Minister Vandeurzen heeft ondertussen een oplossing klaar, waarbij alle personen met een beperking die in 2016 gebruik maakten van dag- en woonondersteuning en die dat minstens 3,75 nachten in de week deden, die onmiddellijk kunnen verhogen tot 7 nachten in de week. Maar een belangrijke voorwaarde is dat de betrokkene vanaf de aanvraag ‘effectief gedurende zes maanden onafgebroken in de voorziening overnacht’. Daardoor kan de familie Vandorpe Anita zes maanden niet naar huis brengen, een probleem waar ook veel andere gezinnen mee kampen, bevestigt het Vlaams Netwerk Kritische Ouders.

‘Ongerustheid en onduidelijkheid wegnemen’

Kwaito, het Vlaams Platform van Sociale Ondernemers, en de federatie voor sociale ondernemingen (SOM), delen de bezorgdheden van de ouders van Anita en het Netwerk Kritische Ouders. ‘Ouders die hun leven lang zorg hebben gedragen voor hun kind met een beperking hebben recht op 7 dagen woonondersteuning voor hun kind, hoe en wanneer zich dit aandient. Dat moet zich vertalen in bijkomende middelen zonder dat er een hele procedure moet doorlopen worden.

‘Het voorstel dat op tafel ligt, is ronduit inhumaan’, is Kwaito scherp voor de aanpassing van Vandeurzen. ‘Deze zeer betrokken ouders moeten hun dochter gedurende zes maanden “detineren” vooraleer zij aanspraak maken op een hoger budget.’

De organisaties stellen de persoonsvolgende financiering niet in vraag, maar vinden dat er verbetering mogelijk is. ‘Samen met de gebruikers wensen wij als sociale ondernemers dat de uitrol van de persoonsvolgende financiering op een performante manier verloopt en dat de ongerustheid en onduidelijkheid wordt weggenomen.’

‘De praktijk leert dat de uitrol van de persoonsvolgende financiering leidt tot zeer veel ongerustheid, onduidelijkheid, verwarring en een ongekende bureaucratie’, aldus Kwaito nog. ‘Van de overheid verwachten wij dan ook dat het nodige rustgevende kader wordt gecreëerd en dat vooral perspectief geboden wordt aan al die personen die nog steeds wachten op aangepaste opvang en begeleiding’, besluiten de organisaties.