Vrije plaats trainingswonen in Woonhuis Edegem

Pegode heeft ruimte om iemand bijkomend te ondersteunen in woonproject Edegem in het kader van ‘trainingswonen’ .

Het trainingsproject in Edegem is bedoeld voor personen die enerzijds willen ervaren wat het is om ‘meer op hun eigen benen te staan’ en die een aantal zaken willen bijleren/trainen in het kader hiervan.

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/2ea0719938eac2246ef6b058630181f5/vrije-plaats-woonhuis-edegem/index.html