Pegode vzw is op zoek naar een nieuwe leidinggevende Woonproject Schilde

Pegode is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die vandaag samen meer dan 350 mensen met een beperking ondersteuning bieden op verschillende levensdomeinen. We doen dit ‘op maat’ en ‘in regie’ van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan de levenskwaliteit van de cliënt en aan een inclusieve samenleving.

Pegode investeert ook in deskundigheid, engagement en creativiteit van medewerkers.

Woonproject Schilde is een project van Pegode vzw, waar 20 mensen met voornamelijk motorische beperkingen ondersteuning krijgen. Elke bewoner leidt een zo zelfstandig mogelijk leven en wordt daarbij ondersteund door een team van medewerkers dat 7 dagen op 7 en 24u op 24 ter plaatse aanwezig is en oproepbaar is om assistentie / ondersteuning te bieden waar nodig. Daarnaast kan elke bewoner van dezelfde groep medewerkers individuele ondersteuning op zijn of haar maat krijgen. Het team van medewerkers ondersteunt daarnaast  nog 10 bijkomende personen met een beperking in assistentiewoningen te Ranst en Oelegem. Deze ondersteuning gebeurt op afspraak. Er zijn van uit het project vaste samenwerkingsverbanden met een verpleegdienst, een thuiszorgdienst en de medewerkers van de assistentiewoningen. Daarnaast heeft elke client nog een eigen netwerk en mogelijks eigen andere ondersteuningspartners die een belangrijke rol spelen in de ondersteuning.

Pegode en haar projecten zijn in volle transitie in functie van de omslag naar persoonsvolgende financiering.

Functieomschrijving en bijhorende verwachtingen

Je ontwikkelt een lange termijnvisie over de werking van woonproject Schilde en de dienstverlening aan haar cliënten; je werkt hiervoor nauw samen met het managementteam en de collega leidinggevenden van andere woonprojecten van Pegode. Je doet dit binnen het kader van de missie, visie en strategische doelen van Pegode.

Je stelt samen met je team een beleidsplan op, volgt op en stuurt bij indien nodig.

Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en financiële middelen van het project en hebt dus een basistalent voor planning en cijfers.

Je bent samen met je team verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie van het project. Afstemming met de vaste samenwerkingspartners behoren hier ook toe.

Je geeft leiding aan een team van ongeveer 18 medewerkers en enkele vrijwilligers. Dit wil zeggen dat je hen enerzijds ondersteunt en coacht in hun opdracht tov cliënten en hun netwerk en anderzijds in hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere diensten. Je ondersteunt je team bij het leren werken met een volledig digitale cliënt- en registratietool.

Je detecteert hun vormingsnoden en haalt het maximum uit de aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken, stelt een vormingsplan op met je team en je zorgt ervoor dat medewerkers de missie en visie van Pegode integreren in de dagelijkse werking en de ondersteuning aan cliënten.

Je selecteert en werft nieuwe medewerkers.

Je behandelt klachten en vragen van cliënten en medewerkers op een constructieve manier.

Je vertegenwoordigt i.s.m je team het woonproject voor Pegode op lokaal niveau (gemeente, verenigingen,e.a.) en zorgt voor lokale verankering.

Je bent sterk in communiceren en weet je stijl aan te passen aan je gesprekspartner, aan de omstandigheid en de doelstelling van een gesprek of interactie.

Je werkt klantgericht en vanuit een vraaggestuurde visie.

Je kunt zelfstandig werken, maar neemt eveneens het initiatief om hulp te vragen of samen te werken met anderen.

Je bent bereid te reflecteren over je eigen handelen en legt steeds een enorme leerbereidheid aan de dag.

Wat bieden we?

Contract: Voltijds 38/38 per week – onbepaalde duur

Loon : afhankelijk van attesteerbare werkervaring.

Diplomavereiste: bachelor met mens-wetenschappelijke of (ortho)pedagogische oriëntatie.

Ervaring met leiding geven en in het werken met mensen met een beperking zijn pluspunten

Rijbewijs B

Pc-kennis: vaardig zijn met outlook, word, excel en algemene PC-toepassingen of leerbereidheid tonen

Heb je interesse?

Solliciteer per mail met motivatiebrief en CV naar personeelsdienst@pegode.be, vóór 20/10/2017. Wens je het uitgebreid profiel te bekijken ? Bel 03/450.54.86 of mail.