Extra leidinggevende voor mobiel team Parachute (30/38e)

Onze mobiele dienst Parachute biedt individuele ondersteuning aan huis aan een zeer gevarieerde groep van meer dan 140 personen met een lage tot hoge ondersteuningsnood die in de provincie Antwerpen wonen. Naast deze individuele ondersteuning aan huis, volgt Parachute ook de specifieke ondersteuning op in vier ondersteuningsgekoppelde wooninitatieven in Hemiksem, Mechelen, Willebroek en Lier, waar cliënten hun ondersteuningsmiddelen in solidariteit bundelen. Dit in samenwerking met huisvestings- en thuiszorgpartners. Parachute ondersteunt het ‘samenwonen’ (groepsdynamica) in deze projecten, bouwt een steun- en expertisenetwerk uit, zoekt andere creatieve vormen van nabijheid in de buurt en betrekt thuiszorgmedewerkers die een vaste rol opnemen in de ondersteuning. Parachute heeft 16 collega’s die de begeleidingen op zich nemen en wordt aangestuurd door twee leidinggevenden (30/38e). Een van deze functies staat momenteel vacant.

Functieomschrijving en verwachtingen

Je werkt nauw, in duo, samen met je collega leidinggevende rond specifieke opdrachten, maar werkt daarnaast met eigen focus complementaire opdrachten uit. Jullie taken situeren zich op vijf domeinen:
 • coachen van medewerkers;
 • werken rond visie en dienstverleningsaanbod;
 • externe contacten en netwerken onderhouden;
 • dagelijks operationeel beleid opvolgen;
 • ontwikkeling, opstart en verdere ontwikkeling van ondersteuningsgekoppelde wooninitiatieven.
Je bent gepassioneerd door dienstverlening en wil samen met de directie en het begeleidersteam de toekomstvisie en het strategisch plan uitwerken zodat de dienstverlening zich kwalitatief verder kan ontwikkelen en vertaalt de langetermijnvisie in operationele doelstellingen. Je neemt graag leiding, durft prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Je selecteert en werft nieuwe medewerkers aan in functie van een divers en getalenteerd team. Je organiseert functioneringsgesprekken, detecteert talenten en vormingsnoden in je team en stelt jaarlijks een vormingsplan op. Je begeleidt het team in het behalen van de verwachte resultaten, waarborgen van continuïteit en bieden van kwaliteitsvolle ondersteuning. Ondersteuningsconcepten worden bijgestuurd waar nodig. Je bent sterk in verbindend communiceren en behandelt klachten en vragen van cliënten en medewerkers steeds op een constructieve manier. Je hebt oog voor planning en cijfers en ontwikkelt mee processen en structuren waardoor het team door nauwkeurigheid van registraties en een goed agendabeheer tot een optimale regiowerking en efficiënte ondersteuning aan cliënten toekomt. Heb je ervaring met ambulant of mobiel werken, samenwoonconcepten, het coachen van medewerkers, groepsdynamica, buurtgericht werken, dan is dat een pluspunt. Een ruime kennis van het Microsoft Office pakket is bij dit alles onmisbaar. Je hebt een bachelor- of masterdiploma met menswetenschappelijke oriëntatie, en rijbewijs B en beschikt liefst over eigen vervoer.

Wat bieden we?

 • Een flexibele, boeiende job met ruimte voor initiatief. We moedigen medewerkers aan out of the box te denken en in te spelen op opportuniteiten en evoluties in het zorglandschap.
 • Een toffe ploeg collega-leidinggevenden en ondersteunende diensten die vanuit hun expertise met jou samenwerken.
 • Een contract voor onbepaalde duur (30/38e)
 • Loon: barema B1Abis (groepschef), anciënniteit volgens geattesteerde werkervaring
 • Laptop en smartphone
 • Touring pechverhelping
 • Vergoeding dienstverplaatsingen met omniumverzekering.
 • Start: zo snel mogelijk

Heb je interesse?

Solliciteer dan per mail (motivatiebrief en CV) naar ans.smits@pegode.be ten laatste tegen 24/04/2022. Pegode vzw werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst. Maak alvast kennis met onze organisatie, bezoek: www.pegode.be

Terug