Leidinggevende/teamverantwoordelijke voor Dagwerking De Steiger

In Dagwerking De Steiger, een project van Pegode vzw, worden 35 mensen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking begeleid. Deze mensen kiezen uit ateliers of enclavewerking (dwz met een groep cliënten onder begeleiding gaan werken in een bedrijf). In de uitbouw van de werking leggen we de nadruk op lokale verankering. Dat krijgt onder andere vorm in buurtgericht ondernemen. Voor dit project zijn we op zoek naar een leidinggevende.

Wat verwachten we van jou?

 • Je geeft leiding aan een gedreven team van een zestal medewerkers en enkele vrijwilligers. Dat wil zeggen dat je hen ondersteunt en coacht in hun opdracht tov de cliënten en hun netwerk, in hun onderlinge samenwerking en in de samenwerking met andere diensten.
 • Je bent samen je team verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie. Afstemming met de (vaste) samenwerkingspartners hoort hier ook bij.
 • Je stelt samen met je team een beleidsplan op, volgt op en stuurt bij waar nodig.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en financiële middelen en hebt dus een basistalent voor planning en cijfers.
 • Je selecteert en werft nieuwe medewerkers in functie van een divers getalenteerd team en komt tot een optimale teamsamenstelling in functie van de dienstverlening voor de cliënten.
 • Je vertegenwoordigt samen met je team De Steiger voor Pegode op lokaal niveau (gemeente, verenigingen, enz.) en zorgt voor lokale verankering.
 • Je detecteert vormingsnoden en haalt het maximum uit de aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken, stelt een vormingsplan op met je team en zorgt ervoor dat medewerkers de missie en visie van Pegode integreren in de dagelijkse werking en ondersteuning aan cliënten.
 • Je ontwikkelt een langetermijnvisie over het dagwerkingsproject van De Steiger en de dienstverlening aan de cliënten in het bijzonder en de dagwerking van Pegode in het algemeen. Je werkt hiervoor nauw samen met het directieteam en je collega-leidinggevenden van andere dagwerkingsprojecten van Pegode. Je doet dit binnen het kader van de missie, visie en strategische doelen van Pegode.
 • Je bent sterk in communiceren en weet je stijl aan te passen aan je gesprekspartner, aan de omstandigheden en de doelstelling van een gesprek of interactie.
 • Je werkt klantgericht en vanuit een vraaggestuurde visie.
 • Je werkt zelfstandig maar neemt ook het initiatief om hulp te vragen of samen te werken met anderen.
 • Je bent bereid te reflecteren over je eigen handelen en legt steeds een enorme leerbereidheid aan de dag. Ervaring met leiding geven en het werken met mensen met een beperking zijn pluspunten.
 • Je hebt een bachelordiploma met menswetenschappelijke of (ortho)pedagogische oriëntatie.
 • Je bent vaardig met Outlook, Word, Excel en algemene pc-toepassingen of bent bereid hierin te leren.
 

Wat hebben we te bieden?

 • Een contract van onbepaalde duur voor 30.4u/week.
 • Loon: afhankelijk van attesteerbare werkervaring, loonbarema PC319.01.
 • Laptop en smartphone, volledige vergoeding voor dienstverplaatsingen, pechbijstand voor wagen of fiets.
 • Werkplek in Branst - Bornem (ook verschillende flexplekken mogelijk).
 • Een flexibele en boeiende job met een grote ruimte voor initiatief.
 • Een fijne ploeg collega-leidinggevenden en ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
 

Heb je interesse?

Solliciteer dan per mail (motivatiebrief en CV) vóór 27/10/2021 naar nadine.vantichelen@pegode.be

Terug