Jobstudenten ADL-assitentie voor Zelfstandig Wonen Mechelen

PEGODE ZOEKT :

JOBSTUDENTEN (ADL-ASSISTENTIE) OM IN TE SPRINGEN TIJDENS HET WEEKEND OF TIJDENS DE VAKANTIE.

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die mensen met een beperking, ondersteuning bieden op verschillende levensdomeinen. We doen dit ‘op maat’ en ’in regie’ van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan de levenskwaliteit van de cliënt en aan een inclusieve samenleving.

Zelfstandig Wonen Mechelen, een project van Pegode, is een ondersteuningsdienst die assistentie biedt aan personen met een fysieke beperking. Zij kunnen door middel van een oproepsysteem beroep doen op Assistentie in hun Dagelijks Leven (=ADL) Voor dit project zijn wij momenteel op zoek naar een JOBSTUDENT.

Je opdracht :

 • je staat mee in met de medewerkers om ondersteuning te bieden bij cliënten die zelfstandig wonen in de wijk.
 • Je werkt op vraag en instructie van de cliënt d.mv een oproepsysteem..
 • Je biedt assistentie bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL) die de persoon omwille van zijn fysieke beperking niet zelfstandig kan uitvoeren.
 • Bijvoorbeeld: maaltijdassistentie en assistentie bij huishoudelijke taken, verzorgingstaken, assistentie bij toiletmomenten en bij het aan- en uitkleden, assistentie bij transfers in de woning en in de onmiddellijke omgeving van de woning,….

Wat verwachten we van je :

 • Dat je samen met de medewerker van dienst assistentie biedt aan de cliënten met een ondersteuningsvraag.
 • Dat je goed kan luisteren naar de cliënt en hem/haar de gevraagde assistentie kan bieden zoals de cliënt dat graag wil. Bij onduidelijkheden mag je zeker vragen stellen.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt minstens een diploma lager secundair onderwijs (2de graad) in de richting van de zorgsector.

Wat bieden we je :

 • Ondersteuning bij al je vragen, opdrachten, …..
 • Soepelheid i.v.m. de te werken diensten.
 • Een goede verloning

Zin in deze job : Contacteer : Zelfstandig Wonen Mechelen – Marleen Van Saet – 0473-544.525 of per mail marleen.vansaet@pegode.be

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld