Deeltijds jobstudent (25u/w) voor Think out of the Box

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die vandaag samen meer dan 600 personen met een beperking ondersteunen. We doen dit ‘op maat’ en in regie van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan inclusie en kwaliteit van leven. Om de flexibele, vraaggestuurde en gevarieerde ondersteuning te kunnen bieden, kiest Pegode voor sociaal ondernemerschap, vernieuwing en samenwerkingsverbanden die inzetten op het bundelen van krachten, netwerkvorming, lokale verankering en beleidsbeïnvloeding.

VZW Think Out-Of-The-Box, ook wel gekend als het vriendenhuis, is een kleinschalig woonproject in Schilde opgericht door de ouders van de bewoners. Twaalf volwassenen met een verstandelijke beperking en het syndroom van down of autisme spectrum stoornis wonen in het vriendenhuis samen. Voor meer informatie over dit project kan je terecht op de website www.thinkoutofthebox.be of op hun Facebookpagina.

Als woonbegeleid(st)er:

  • Sta je samen met collega’s in voor de ondersteuning van de bewoners op verschillende levensdomeinen (wonen, werken, vrije tijd, relaties, …). Je doet dit vertrekkend vanuit de behoefte of vraag van de bewoner in samenwerking met de bewoner en zijn netwerk en gericht op de meest inclusieve werkwijze.
  • Word je ingeschakeld in het permanentieteam, waarbij je ook ’s avonds wordt ingeschakeld. Eén weekend per maand is het vriendenhuis geopend en wordt er verwacht dat je zal werken.

Wat verwachten we van je:

  • Je bent klantgericht en werkt vanuit een emancipatorische oriëntatie.
  • Je deed eerder al enige ervaring op in het werken met mensen met een beperking (syndroom van Down en/of ASS) en gelooft in kansen en hun mogelijkheden, in inclusie en vraaggestuurd werken.
  • Ondanks je grote mate van zelfstandigheid, ben je een collega die gelooft in de kracht van een goede teamwerking. Je bent bereid vlot in het shiftensysteem mee te stappen.
  • Diploma: Je studeert in een pedagogische, sociale of psychologische richting.
  • Je bent bereid 1 weekend op de maand te werken.

Wij bieden jou:

  • Een jobstudentenovereenkomst van bepaalde duur (voor juli en augustus 2022) voor 25u/w volgens afgesproken uurrooster.
  • Loon 13,78 €/u volgens het barema B2B van het paritair comité 319.01
  • Een boeiende en afwisselende job, in een tof team van medewerkers die mensen en collegialiteit centraal zetten.

Heb je interesse?

Solliciteer dan vóór 1/07/2022 per mail, mét motivatiebrief en CV naar ans.smits@pegode.be. Voor de realisatie van dit project wordt Think Out-of-the-Box bijgestaan door Pegode vzw.

Terug