de CIRKEL en ACTIO zoeken LEIDINGGEVENDE

Als leidinggevende zal je worden ingeschakeld voor 30u bij De Cirkel en 8u bij VZW Actio. De Cirkel in Niel is een dagbestedingsproject van Pegode vzw dat een 50-tal cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking ondersteunen. Er wordt ingezet op vrijetijdsactiviteiten via een atelier- of enclavevorm. Voor VZW Actio in Niel zal je in duo met de leidinggevende werken.  Actio is een dagwerking voor een 50-tal mensen met een (rand)normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis.  Actio organiseert arbeidsactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten. Je opdracht Pegode gelooft in talentgericht werken waardoor we de verbinding met andere leidinggevenden van onze netwerkorganisatie stimuleren. Je komt als leidinggevende van 2 autonome projecten samen met andere leiding-gevenden onder de vorm van intervisies, werkgroepen en overlegmomenten. Je taken situeren zich op 4 actievelden:  

 1. Je werkt aan een toekomstvisie en vertaalt dit naar het dienstverleningsaanbod
 • Je werkt een toekomstvisie en strategisch plan uit zodat de dienstverlening zich verder kwalitatief kan ontwikkelen. Je denkt nieuwe dagbestedingsformats uit die een praktijkvertaling krijgen op de nieuwe site.  Je wil je verdiepen in arbeidzorgactiviteiten met een diverse focus (seriewerk, groenonderhoud, administratieve taken) alsook tijdens vrijetijdsactiviteiten.
 • Je vertaalt – i.s.m. je team en het directieteam – onze visie in operationele doelstellingen. Je doet dit binnen het kader van de missie, visie en strategische doelen van Pegode.
 • Je bent gepassioneerd door dienstverlening en wil samen met anderen onze visie op de huidige en toekomstige dienstverlening verder uitbouwen, vertalen naar het eigen project, deze vertaling opvolgen en bijsturen waar nodig.
 
 1. Je motiveert en coacht medewerkers
 • Je geeft leiding aan 2 teams met ieder een 7-tal medewerkers en vrijwilligers.
 • Je ondersteunt en coacht de teamleden zodat ze naar de verwachte resultaten kunnen toewerken.
 • Je detecteert hun vormingsnoden en haalt het maximum uit de aanwezige talenten in je team. Je organiseert functioneringsgesprekken en stelt vormingsplannen op.
 • Je durft medewerkers aan te spreken op hun ontwikkelpunten en sterktes om medewerkers professioneel te laten groeien.
 • Je bent helder en transparant in je communicatie en coacht je medewerkers in verbindende communicatie.
 
 1. Je bent een enthousiaste ambassadeur van Pegode:
 • Je bent sterk in verbindend communiceren en weet je stijl aan te passen aan je gesprekspartner, aan de omstandigheid en de doelstelling van een gesprek of interactie.
 • Je legt vlot contacten en bent zorgzaam in het onderhouden van deze contacten.
 • Je bent ondernemend en bouwt graag voort aan de lokale verankering van het project o.m. door het opstarten van lokale samenwerkingsverbanden.
 • Je stimuleert en ondersteunt medewerkers bij het uitbouwen van samenwerkingen (met andere diensten) i.f.v. een kwalitatieve dienstverlening.
 
 1. Je coördineert het dagelijks operationeel beleid:
 • Je bewaart het overzicht op gestelde doelen, stelt prioriteiten en durft beslissingen te nemen.
 • Je ontwikkelt processen en structuren die bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning t.a.v. de cliënten.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede besteding van de toegekende personele en financiële middelen van het project en hebt dus een basistalent voor planning en cijfers.
 • Je selecteert en werft mee nieuwe medewerkers i.f.v. een divers getalenteerd team.
  Je profiel Je hebt een diploma hoger onderwijs in mens-wetenschappelijke of (ortho)pedagogische oriëntatie.
 • Ervaring met coachen/leidinggeven van medewerkers is een vereiste.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een beperking.
 • Je bent vertrouwd met MS Office.
 Ons aanbod
 • Wij bieden je een contract van onbepaalde duur – 38u/week.
 • Een flexibele en boeiende job met een grote ruimte voor initiatief en regelruimte.
 • Een fijne ploeg collega-leidinggevenden en ondersteunende diensten die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
 • Een competitief salaris volgens het barema B1A(bis) / B1B + anciënniteit afhankelijk van attesteerbare werkervaring.
 • Extra legale voordelen: laptop en smartphone, touring pechverhelping, vergoeding dienstverplaatsingen met omniumverzekering.
 • Indiensttreding vanaf 1 september 2022.
 • Standplaats is Niel.
  Heb je interesse?
 • Solliciteer per mail (motivatiebrief en CV) naar smits@pegode.be ten laatste tegen 31/08/2022.
 • Meer info op pegode.be of bel op 03/450 54 75

Terug