Artistiek begeleid(st)er voor (W)onderweg (30/38u)

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten die vandaag samen meer dan 600 personen met een beperking ondersteunen. We doen dit ‘op maat’ en in regie van de cliënt en willen hiermee bijdragen aan inclusie en kwaliteit van leven. Om de flexibele, vraag gestuurde en gevarieerde ondersteuning te kunnen bieden, kiest Pegode voor sociaal ondernemerschap, vernieuwing en samenwerkingsverbanden die inzetten op het bundelen van krachten, netwerkvorming, lokale verankering en beleidsbeïnvloeding.

(W)onderweg vzw is een vereniging voor normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. In een uitnodigende, ongedwongen sfeer wordt er ateliergericht ingezet op het verder ontwikkelen van vaardigheden en talenten. We zijn op zoek naar iemand die het begeleidersteam kan versterken in het deelproject ‘Beeldend Atelier’.

Wat is jouw opdracht?

 • Deelnemers ASS- en persoonsgericht benaderen
 • Artistieke coach zijn voor de deelnemers
  • Ateliers organiseren en begeleiden
  • Deelnemers laten kennismaken met diverse kunststijlen, kunststromingen, hedendaagse kunstenaars, oude meesters…
  • Bezoeken van tentoonstellingen, galeries, musea met deelnemers op maandelijkse basis.
 • In samenspraak met collega’s het gewenste artistieke traject voor deelnemers uitstippelen, opvolgen, begeleiden.
  • Workshops organiseren met kunstenaars, (vrijwillige) lesgevers
 • Betrokkenheid bij kunstuitleendienst, tentoonstellingsprojecten.
  • Tentoonstellingsprojecten mee vormgeven

Wat verwachten we van je?

 • Goeie kennis van / ervaring met ASS en bereidheid tot bijscholing hierin
 • Diploma: bachelor in de beeldende kunsten met een pedagogisch diploma/ lesgever Plastische Opvoeding/ Beeldende creatieve therapie
 • Artistieke vorming (kunstopleiding, beeldende therapie…), creatieve aanleg, interesse in en parate kennis van de beeldende kunsten
 • Goed zelfstandig kunnen werken en in teamverband
 • Verantwoordelijkheidszin en organisatietalent, stipt, flexibel
 • Sociaal en communicatief, interesse en betrokkenheid bij de gehele werking
 • Beschikken over gezonde draagkracht, sterk reflectief vermogen, zelfinzicht
 • Basiskennis pc
 • In het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij?

 • Voorlopig een overeenkomst van onbepaalde duur voor 16/38ste, aangevuld voor bepaalde duur tot 31/12/2022 tot 30/38ste met kans op verlenging. Startdatum: zo spoedig mogelijk
 • Loonbarema volgens Paritair Comité 319.01 afhankelijk van relevant diploma en/of geattesteerde werkervaring.
 • Kansen en mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen in een boeiende innoverende organisatie en werkomgeving.

Geïnteresseerd ?

Stuur dan zo spoedig mogelijk je motivatiebrief en CV door naar nadine.vantichelen@pegode.be of bel 03/450 54 81 voor meer info. Op eenvoudig verzoek kan een gedetailleerd profiel doorgestuurd worden.

Terug