Update Persoonsvolgende Financiering (PVF)

De Persoonsvolgende Financiering deed in 2017 zijn intrede. Pegode bereidde zich in 2016 volop voor om met alle cliënten in 2017 de omslag naar de persoonsvolgende financiering te maken. We zijn intussen een half jaar verder en we merken op dat Pegode gedwongen wordt om de timing van ons oorspronkelijke plan bij te sturen. Vertraagde communicatie en wijzigende instructies vanuit het VAPH zorgen ervoor dat we onze communicatie en afspraken met u af en toe moeten bijsturen.

Er worden soms andere boodschappen gegeven aan zorgaanbieders dan aan de cliënten. Het VAPH werkt aan een betere en ook meer rechtstreeks communicatie met u als cliënt. Intussen biedt Pegode jullie graag een nieuwe stand van zaken:

In de nieuwsbrief van februari was te lezen dat ‘je de mogelijkheid kreeg om je ondersteuning verder zetten met een voucher’ of ‘je een vraag stelde naar een gesprek’. Hoe is dit verlopen?

Stelde je de vraag aan Pegode om je ondersteuning verder te zetten met een voucher?

Jouw budget werd vanaf 1/01/2017 automatisch toegewezen aan Pegode door het VAPH in de vorm van een voucher. Deze keuze geeft jou alvast de garantie om je huidige ondersteuning te behouden tot 31/12/2017. In het najaar nemen we zelf het initiatief om jou te contacteren en/of een nieuwe PVF overeenkomst op te maken.

 

Stelde je de vraag naar een gesprek?

Dan werd je in de afgelopen maanden gecontacteerd. Samen met jou en eventueel andere partijen, bv. vertrouwenspersoon, bijstandsorganisatie werd bekeken op welke manier jouw ondersteuning vorm kon krijgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige cliënten ervoor kozen om een nieuw PVF-contract op te maken. Anderen kozen dan weer om hun ondersteuning voort te zetten tot het einde van het jaar.

 

Met de informatie uit deze gesprekken, stuurt Pegode zichzelf continu bij. Indien dit een gunstige impact heeft op de mensen die al een gesprek hadden, contacteren wij jou opnieuw in het najaar (net als alle andere cliënten).

 

Wijzigingen

Momenteel werkt het VAPH en de minister aan een oplossing voor kortverblijf voor cliënten die hun PVB volledig als dagondersteuning opnemen. Het principe is aanvaard dat deze mensen voor maximaal 30 dagen per jaar beroep moeten kunnen doen op kortverblijf. We zijn alvast in blijde verwachting voor de uitvoeringsbesluiten van deze maatregel. Het is dus nog even wachten voor je hier beroep op kan doen.

 

We lieten jullie in februari weten dat het VAPH een fout maakte in de berekening van alle budgetten binnen Pegode. Deze correctie zou in het voorjaar van 2017 plaatsvinden, maar intussen heeft men ons laten weten dat deze aanpassing verder opschuift, ten vroegste naar het najaar.

 

Tot slot

Pegode blijft de omslag naar de persoonsvolgende financiering als een kans zien. Een kans voor cliënten om zelf de regie in handen te nemen en beslissingen te maken over hun eigen ondersteuning. Tegelijk is de omslag voor Pegode, net als voor u, een nieuw kader dat we samen nog een stukje moeten schrijven. Wij bedanken jullie voor de samenwerking en het begrip.