Twee nieuwe bestuurders bij Pegode vzw

Op de laatste algemene vergadering van Pegode vzw werden twee nieuwe bestuurders benoemd bij de Raad van Bestuur van Pegode. Het betreft hier Ilse Moens en Rudy Nys.

Ilse is bedrijfsrevisor en docent. Rudy is nu op rust na een welgevulde loopbaan als bedrijfsleider bij verschillende organisaties.

Zij hebben eerst een jaar als waarnemend lid deelgenomen aan de Raad van Bestuur, kwestie van het reilen en zeilen van Pegode al wat te leren kennen. We zijn ervan overtuigd dat llse en Rudy vanuit hun rijke ervaring een mooie bijdrage zullen leveren aan de RvB en daarmee aan de verdere ontwikkeling van onze netwerkorganisatie.