Parachute

Parachute biedt mobiele en/of ambulante woonondersteuning met een lage tot een zeer hoge ondersteuningsintensiteit aan mensen met een ondersteuningsnood. (Dit kan zowel via het systeem van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp als met een PersoonsVolgend Budget).

De woonondersteuning is op maat en aangepast aan je noden en de levensfase waarin jij je bevindt:

  • een continue en langdurige vorm van mobiele/ambulante woonondersteuning
  • woonondersteuning op het moment dat je (terug) op je eigen benen wil staan
  • tijdelijke ondersteuning bij sleutelmomenten in je leven

Concreet wil dit zeggen dat een woonbegeleider bij jou thuis langs komt (mobiele ondersteuning) of dat jij naar ons kantoor komt (ambulante woonondersteuning) voor ondersteuning in alles wat met wonen te maken heeft.
De woonbegeleider ondersteunt en traint jou in de vragen die je hebt, steeds met het oog op het vergroten van je zelfstandigheid. Voorbeelden van ondersteuning zijn: administratie, trainen of aanleren van huishoudelijke taken, opmaken van planningen, psychosociale ondersteuning (relaties, vriendschappen,…), verhuis, opvolging van je gezondheid enzoverder.

Daarnaast bieden we een telefonische permanentie aan waar je 7 dagen of 7, 24u op 24u terecht kan voor dringende vragen.