Actio

Actio vzw is een dagcentrum voor mensen met een normale begaafdheid en een stoornis binnen het autismespectrum. Het biedt de doelgroepmedewerkers arbeidsgerichte, vormende en vrijetijdsactiviteiten aan.

Via de website van Actio kom je meer te weten over de werking en het aanbod.