(W)onderweg

(W)Onderweg vzw is een vereniging voor normaalbegaafde 16+ met een autismespectrumstoornis. In haar dagcentrum wil (W)Onderweg in een uitnodigende en ongedwongen sfeer de mogelijkheden scheppen tot het ontdekken en ontplooien van ieders talent en interesses.

Via de webiste van (W)Onderweg kom je meer te weten over de werking en mogelijkheden.