Wooninitiatief Boechout

In het Wooninitiatief Boechout wonen mensen met een fysieke beperking, al dan niet met een aangeboren hersenletsel. Als bewoner heb je een eigen kamer. Maar daarnaast kan je gebruik maken van een aantal gemeenschappelijke ruimtes:

  • badkamer met hoog-laagbad
  • keuken
  • polyvalente ruimte

Er is een begeleidingsteam dat 24 u op 24 u permanentie biedt. Het team biedt naast ADL-ondersteuning (ondersteuning bij Activiteiten van het Dagelijks Leven) ondersteuning op alle levensdomeinen.
Er wordt steeds vraaggestuurd en persoonsgericht gewerkt.

Als bewoner word je binnen je eigen mogelijkheden, wensen en beperkingen aangemoedigd zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo sta je zelf in voor je eigen dag- en vrijetijdsbesteding. Binnen Pegode kan je hiervoor beroep doen op o.a. de Dagwerking Kontich of het Werkburo.