Het Pegodeoverleg 2.0

Iedere vier jaar is Pegode verplicht de leden van het Pegodeoverleg opnieuw te verkiezen. Net als bij gewone verkiezingen konden alle cliënten en belangenvertegenwoordigers zich kandidaat stellen.
Uiteindelijk stelden 9 mensen zich kandidaat. Verkiezingen organiseren was dus niet nodig.

In september kwamen zij voor een eerste maal in de nieuwe samenstelling bij elkaar en werden de rollen verdeeld. Samen gaan zij opnieuw de uitdaging aan om al de cliënten gedurende de komende vier jaar te vertegenwoordigen.

Wij stellen hieronder alvast graag de leden van het Pegodeoverleg voor.

Leden pegodeoverleg

Frequentie, tijd en plaats van vergaderen:

Het Pegodeoverleg komt ongeveer 9 keer per jaar samen. De vergadering vindt telkens plaats in de grote vergaderzaal op de Noeverseweg 34, 2845 Niel. Er wordt jaarlijks samen met de leden een vergaderkalender opgesteld waarbij wordt geprobeerd om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vanuit alle clusters (cliëntraden) te waarborgen.

Bereikbaarheid:

Je kan de voorzitter(s) van het Pegodeoverleg bereiken via e-mail: pegodeoverleg@pegode.be. Alle mails die toekomen op dit adres worden automatisch doorgestuurd naar de beide voorzitter(s) van het Pegodeoverleg. Zij zullen vervolgens contact met je opnemen.

Telefonische bereikbaarheid: tijdens de kantooruren kunnen vragen aan het Pegodeoverleg ook gesteld worden via het algemeen nummer van Pegode. Dit is 03/844.95.95. Jouw naam, contactgegevens (en eventueel project) worden genoteerd door een medewerkers en doorgegeven aan de voorzitter(s) van het Pegodeoverleg. Zij zullen vervolgens contact met je opnemen.

Ook indien je graag meer informatie krijgt over de werkwijzen van het Pegodeoverleg kan je deze vraag stellen via bovenstaande contactgegevens. Er zal dan iemand contact met jou opnemen.