Pegode werkt naar PVF toe

In November 2016 ontvingen de cliënten van Pegode een brief vanuit Pegode. Daarin stond meer uitleg over de stappen die gezet zouden worden vanuit het  VAPH en vanuit Pegode in het scharnierjaar van persoonsvolgende financiering (PVF). De vooropgestelde timing kon niet gevolgd worden. Hoe dit komt en welke stappen er vanuit Pegode verder genomen worden, lichten we graag hieronder toe.

Welke stappen werden er reeds gezet door het VAPH?

 • Beschikte je in 2016 over  een PAB of PGB budget?
  Dan ontving je eind  2016 een brief van het VAPH met vermelding van  jouw budgetcategorie.
 • Kreeg je tussen 1/01/2016- 31/03/2016 ondersteuning van  Pegode (eventueel in combinatie met andere vergunde zorgaanbieder(s))?
  Dan  ontving je begin januari 2017 een brief van het VAPH. Daarin stond je budgetcategorie of de mededeling dat je ondersteuning verdergezet zal worden binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).

Alle vergunde zorgaanbieder(s) ontvingen pas eind januari een overzicht van het VAPH met de middelen per cliënt die ingezet kunnen worden binnen de organisatie.

Welke stappen zal het VAPH nog zetten?

Indien je ondersteuning binnen Pegode wijzigde in de  periode tussen 31/03/2016- 31/12/2016 zal je budget nog  aangepast worden. Het VAPH zal waarschijnlijk rond juni 2017 een nieuwe brief naar  jou sturen met je aangepaste en dus definitieve budgetcategorie.
Het agentschap liet ook weten dat er door hen een berekeningsfout werd gemaakt bij het bepalen van de budgetten voor cliënten van Pegode (en nog  heel wat andere vergunde zorgorganisaties). Het VAPH zal deze fout vermoedelijk in het voorjaar van 2017 corrigeren. Dit zal volgens het VAPH zorgen voor een lichte verhoging van  het budget van elke cliënt.  Het VAPH communiceert hier nog rond, zowel naar Pegode als naar alle betrokken budgethouders.

Pegode heeft, ondanks de onduidelijkheid, besloten om niet langer te wachten met het  afsluiten van de nieuwe PVF-overeenkomsten voor cliënten die dat willen. Sommige cliënten grijpen de start van de persoonsvolgende financiering namelijk aan als een kans om hun ondersteuning anders te organiseren.
Graag  leggen we  uit welke stappen we  kunnen en  zullen zetten en  welke daarvan anders zijn, dan oorspronkelijk aangekondigd.

Het  VAPH had aanvankelijk de verwachting dat  vergunde zorgaanbieder(s) met alle cliënten  nieuwe overeenkomsten zouden opmaken tegen 1/04/2017.  Gezien de onduidelijkheden en aangekondigde aanpassingen door het VAPH vernamen we uit verschillende bronnen dat de deadline voor opmaak van nieuwe overeenkomsten PVF uitgesteld zal  worden naar  31/12/2017. De  eerder vooropgestelde deadline van 1/04/2017 wordt bijgevolg losgelaten.

We vinden het  belangrijk om voldoende tijd te kunnen nemen voor alle cliënten zodat we iedereen goed kunnen informeren.

In november 2016 deden we per  brief reeds een bevraging aan alle cliënten binnen Pegode of zij graag een gesprek wensten in te plannen of ervoor kozen de huidige ondersteuning te continueren.

 • Stelde je de vraag naar een gesprek om je ondersteuning onder de loep te nemen?
  Dan contacteren we je vanaf midden maart om dit gesprek effectief in te plannen. Samen met jou en eventueel andere partijen, bijvoorbeeld je vertrouwenspersoon. bijstandsorganisatie, …, bekijken we op welke manier jouw ondersteuning vorm kan krijgen binnen Pegode.
  Deze gesprekken vinden plaats tussen maart en juni 2017.  De nieuwe, eventueel aangepaste, PVF overeenkomst zal ingaan vanaf 1/07/2017.
 • Stelde je de vraag om je huidige ondersteuning verder te zetten met een voucher?
  Dan bieden we je de garantie dat je huidige ondersteuning kan blijven doorlopen in 2017. Je budget werd door het VAPH vanaf 1/01/2017 automatisch toegewezen aan Pegode in de vorm van een voucher. We contacteren je in het najaar van 2017 om een  gesprek in te plannen om samen met jou een nieuwe PVF overeenkomst op te maken.
  Moest je toch iets aan je ondersteuning willen wijzigen, contacteer dan een trajectbegeleider van Pegode, zodat we toch een afspraak kunnen plannen.
 • Kreeg je het bericht dat je ondersteuning verdergezet zal worden binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)?
  Dan contacteren we je tussen maart en juni 2017 om je nieuwe  RTH-overeenkomst te ondertekenen binnen Pegode. Deze overeenkomst zal starten vanaf 1/01/2017.

Heb je vragen?

Contacteer dan gerust de trajectbegeleiders via 03 844 95 95 of via trajectbegeleiders@pegode.be.