Onze samenwerkingen

Samenwerking is een beproefde methode om de slagkracht te vergroten. Door samenwerking kun je de beperkingen en de troeven van je eigen organisatie combineren met die van andere partners, om samen tot een geheel te komen dat meer is dan de som van de delen.

Pegode heeft een nauw samenwerkingsverband met:

somfederatiesociaalondernemenvzwWerkgeversorganisatie SOMĀ brengt sociale ondernemers samen. SOM ondersteunt als kenniscentrum organisaties, ondernemingen en federaties in de socialprofitsectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen.
Als erkende werkgeversorganisatie neemt SOM het voor hen op in het sociaal overleg. SOM is de belangenbehartiger van leden en sectoren, op vraag en op maat.
De federatie van sociale ondernemingen denkt vooruitstrevend en werkt pluralistisch. Voor SOM is de som van de delen de meerwaarde van sociaal ondernemen.
SOM – Potvlietlaan 4, bus 2 – 2600 Berchem. Tel. 03 366 02 53. E-mail: info@som.be