Charter

In het ‘charter collectieve rechten en plichten’ staan rond een aantal thema’s onze wederzijdse rechten en plichten omschreven, met andere woorden wat we van elkaar (kunnen) verwachten. Het zijn een aantal ‘algemeen geldende’ afspraken tussen Pegode en alle cliënten van Pegode.

Het ‘charter collectieve rechten en plichten’ maakt deel uit van je individuele ondersteuningsovereenkomst en is dus ook een overeenkomst. Bij het ondertekenen van je ondersteuningsovereenkomst verklaar je dus dat je ook akkoord bent met alle afspraken uit het charter collectieve rechten en plichten.

Het volledige charter vind je terug via volgende link: Charter collectieve rechten en plichten

Terug