Nieuwe leden Pegodeverleg

Nieuwe leden Pegodeoverleg

Iedere vier jaar is Pegode verplicht de leden van het Pegodeoverleg, (onze gebruikersraad) opnieuw te verkiezen.  Net als bij gewone verkiezingen kunnen cliënten en belangenvertegenwoordigers zich hier voor kandidaat stellen.

Er reageerden nu dertien kandidaten.  Verschillende ‘anciens’ met heel wat ervaring, maar ook een aantal nieuwe gezichten die het Pegodeverleg zullen voorzien van een frisse wind – kortom: een perfectie combinatie J.

Het nieuwe Pegodeoverleg komt in september 2017 voor de eerste maal samen. Nadien gaan zij de uitdaging aan om al de cliënten gedurende vier jaar te vertegenwoordigen.

Wij stellen hieronder alvast met veel plezier alle leden van het Pegodeoverleg voor.

    Rik Pandelaers neemt reeds geruime tijd deel aan het Pegodeoverleg en is samen met zijn zoon Pieter ook actief binnen cliëntraad 3.  Hij heeft meegewerkt aan het uitwerken van de missie en visie van Pegode en vindt het belangrijk om op te komen voor de belangen van cliënten, zeker gezien de vernieuwing in de sector.     

Rik is de papa van Pieter Pandelaers.  Pieter werkt via het Werkbureau een halve dag in de groendienst van de gemeente Niel. Hij gaat ook naar Den Atelier en De Cirkel

Christel ging naar Actio en (W)Onderweg en krijgt begeleiding van Parachute

Zij neemt deel aan het Pegodeoverleg en cliëntraad 1 en wil van hieruit mee verder bouwen aan de werking van Pegode en het voor mensen met autisme, in hun hulpvraag, zo aangenaam mogelijk maken.

    Norbert Kemels vindt ‘ mensen graag zien’ en iedereen waarderen met de talenten die hem gegeven zijn’ belangrijk.  Met zijn kritische, maar opbouwende kijk, wil hij vanuit het Pegodeoverleg en cliëntraad 2 zijn steentje bijdragen aan het content zijn van zowel cliënten als personeel.    

Norbert is de vader van Jo Kemels. Jo verblijft in het woonhuis in Edegem, gaat naar het dagcentrum in Kontich en is lid van cliëntraad 2. 

Lars Somers maakt binnen Pegode gebruik van het Werkbureau, Actio en Parachute.

Hij maakt al jaren deel uit van het Pegodeoverleg en cliëntraad 1 omdat Lars het belangrijk vindt om mee na te denken over alle zaken die een invloed hebben op cliënten van Pegode, zeker sinds de invoering van de persoonsvolgende Financiering.  Hij vindt het ook voor zichzelf een verrijking dat hij hierbij betrokken is.

    Ook Maria Vrijdaghs is niet aan haar proefstuk toe, zij is reeds 20 jaar actief in allerlei raden en vergaderingen binnen Pegode, waaronder het Pegodeoverleg en cliëntraad 3.

Maria is de mama van Tim Tuytten. Tim woont met zijn vrienden in het woonhuis in Reet en gaat naar De Cirkel en Den Atelier.

    Gally Kips is de mama van Kathleen Boven. Zij woont in het woonhuis in Niel en maakt binnen Pegode gebruik van Den Atelier, De Cirkel en het Werkbureau.

Ook voor Gally is dit een vervolg van haar eerdere inzet in het Pegodeoverleg.  Daarnaast is ook zij, samen met haar dochter, lid van cliëntraad 3.

    Mark Seghers is de vader van Koen Seghers. Koen verblijft in het woonhuis van Schelle en maakt gebruik van De Cirkel.

Na een eerste termijn van vier jaar wil hij zich graag engageren voor een tweede termijn.  Naast het Pegodeoverleg maakt Mark ook al een hele tijd deel uit van cliëntraad 3.

    Patrick Croisiau beschouwt het Pegodeoverleg als een belangrijke schakel tussen cliënten en hun netwerk, Pegode en de overheid.  Hij vindt het belangrijk dat iedereen op een juiste en aangepaste manier geïnformeerd wordt over alle vernieuwingen en veranderingen.  Patrick zat voordien ook al in het Pegodeoverleg en cliëntraad 3.

Hij is de vader van Tim Hermans. Tim gaat naar De Cirkel en Den Atelier.

    Lucienne Dons is de mama van Ank Van Loon. Ank woont in het woonhuis in Niel en gaat naar De Cirkel.  Zij wordt ook begeleid door het Werkbureau.

Ook Lucienne gaat voor een volgende termijn als lid van het Pegodeoverleg.  Daarnaast blijft ook Ank zich inzetten als lid van cliëntraad 3.

  Lutgart Crassaerts is de mama van Liesbeth Wuyts. Liesbeth gaat naar het dagcentrum in Kontich.

Lutgart wil graag betrokken zijn en mee nadenken over de ondersteuning van cliënten op alle gebieden.  Zij doet dit zowel vanuit het Pegodeoverleg als vanuit cliëntraad 2.

  Ellen Vermander woont sinds kort in het woonhuis van Edegem. 

Zij is echter zeker niet onbekend met de werking van Pegode want zij zetelde reeds enkele jaren in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van Pegode.

  Paul Maes woont in het woonhuis van Niel, gaat soms op uitstap met De Cirkel en heeft 3 werkposten via het Werkbureau.

Paul spreekt graag met mensen en is graag van alles op de hoogte.  Daarom is hij lid van cliëntraad 3 en stelt hij zich daarnaast nu ook kandidaat voor het Pegodeoverleg.

  Greet Gordts is de mama van Tom Hellemans. Tom woont in De Steiger te Bornem.

Greet was voorzitter van de gebruikersraad van de Steiger.  Zij wil dit engagement graag verderzetten als lid van het Pegodeoverleg en zich inzetten voor het belang van de cliënten.  Ook zij neemt deel aan cliëntraad 3.