Op het www…

Vanaf september worden persoonsvolgende budgetten uitgekeerd aan een eerste groep meerderjarige personen met een handicap. Vanaf vandaag vind je meer informatie over de besteding van het persoonsvolgend budget op de site van het VAPH, in het nieuwe webluik ‘Hoe een persoonsvolgend budget besteden?’. In het webluik vind je informatie over wat het persoonsvolgend budget is, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en besteed kan worden.

 

Het VAPH heeft vijf folders en brochures uitgebracht als luisteredities, nl.:

  • ‘Persoonsvolgende Financiering’
  • ‘Rechtstreeks Toegankelijke Hulp – Laagdrempelige ondersteuning’
  • ‘Diensten Ondersteuningsplan’
  • ‘Inschaling van de Zorgzwaarte: wat en hoe?’
  • ‘Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?’

Vraag je gratis luisterpublicatie aan via 011 23 07 61 of via publicaties@transkript.be. Vermeld in de mail ‘Folders VAPH’ samen met je naam en adres. Daarna ontvang je de vijf folders gebundeld op cd.