Op weg naar PVF

Op 1 januari 2017 stappen alle mensen die nu al ondersteuning krijgen van een VAPH-organisatie (zoals Pegode) over naar een nieuw systeem: het systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF).

In dit systeem krijg je zelf een pakket ‘persoonsvolgende middelen’.  Daarmee kan je de ondersteuning zoals je die nu krijgt gewoon verderzetten of, als je dit wil, op een andere manier organiseren.

2016 is een belangrijk scharnierjaar in de omslag naar dit systeem van Persoonsvolgende Financiering.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en alle organisaties bereiden momenteel de overgang naar dit nieuwe systeem voor.

De komende maanden zal er in Pegode (en ook in de andere organisaties) dus heel wat werk moeten gebeuren.

Je krijgt in de loop van deze maand een brief van het VAPH over de veranderingen.  Het VAPH heeft ook enkele filmpjes en verschillende foldersuitgebracht met meer informatie.  Je kan deze vinden op de website van het VAPH, maar ook op de website en facebookpagina van Pegode houden we je op de hoogte.

Hieronder proberen we alvast een kort overzicht te geven van wat er dit jaar allemaal staat te gebeuren:

 • Tegen eind mei moet Pegode (voor al zijn cliënten)  aan het VAPH de volgende gegevens doorgeven:
  • De aan jou geboden ondersteuning (d.i. welke ondersteuning krijg je momenteel en hoeveel?) – we baseren hier ons op de gemiddelde ondersteuning die je per week krijgt (hoeveel nachten blijf je slapen in het woonhuis, hoeveel dagen krijg je ondersteuning vanuit het woonhuis of vanuit een dagbestedingsproject en hoeveel individuele begeleiding krijg je gemiddeld per week?)
  • De inschatting van je zorgzwaarte is (d.i. welke ondersteuning heb je nodig om op een kwaliteitsvolle manier deel uit te maken van de maatschappij?) – omdat dit een moeilijk oefening is en we dit in Pegode op een zo correct en neutraal mogelijke manier willen doen, worden we hierbij ondersteund door iemand die hiervoor opgeleid is en al heel wat ervaring heeft met het afnemen van het zorgzwaarte-instrument (ZZI).

Het VAPH voorziet ook steekproeven om te kijken of we dit goed hebben gedaan.

 • In het voorjaar (vanaf juni) zullen we jou vanuit Pegode in een briefinformeren over de gegevens die we voor jou aan het VAPH hebben doorgegeven.
 • Vervolgens berekent het VAPH, o.a. op basis van deze gegevens,  hoeveel persoonsvolgende middelen je nodig hebt om de ondersteuning die je nu krijgt te kunnen verderzetten.
 • In het najaar krijg je dan opnieuw een brief van het VAPH: in deze brief staat hoeveel middelen je vanaf 2017 zal krijgen.
 • Indien je momenteel weinig ondersteuning krijgt, kan het ook zijn dat jouw ondersteuning wordt verdergezet via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH).
 • Tegen 2017 zal Pegode een nieuw ondersteuningscontract met je afsluiten.
 • Als je (buiten de ondersteuning die je nu reeds krijgt) ook nog actieve vragen naar ondersteuning hebt (of op de ‘wachtlijst’ staat), dan worden deze vragen omgezet naar een vraag naar ‘aanpassing van je middelen’.  Hierover krijg je in de zomer een brief van het VAPH, maar de trajectbegeleiders van Pegode nemen al sneller contact met je op om dit samen met jou te bekijken.

Zoals je leest staan we dus voor heel wat werk en heel wat veranderingen.  Te veel om hier uitgebreid op in te gaan.

Voor wie graag meer informatie wil of vragen heeft, werden in Pegode door de trajectbegeleiders enkele infomomenten georganiseerd.  Je vindt de PowerPoints van deze infomomenten hier op de website van Pegode

Daarnaast kan je de trajectbegeleiders ook steeds contacteren met vragen.

Heb je graag nog meer informatie of heb je vragen, neem dan zeker contact op met de trajectbegeleiders van Pegode (tel.: 03 844 95 95).