Brief van VAPH rond overgang naar PVB

Vanaf januari 2017  stappen alle meerderjarigen, die ondersteuning krijgen van een VAPH-voorziening en huidige budgethouders (PAB/PGB) over naar een nieuw systeem, het systeem van persoonsvolgende financiering.

In het systeem persoonsvolgende financiering zijn de financiële middelen niet langer gekoppeld  aan je dienst of  voorziening. Je krijgt zelf een pakket persoonsvolgende middelen. Daarmee kan je je huidige ondersteuning verderzetten of, als je dat wenst, op een andere manier organiseren.

Beschik je momenteel reeds over een budget PAB  of PGB?
Dan ontving je reeds een brief van het VAPH met vermelding van je budgetcategorie.

Krijg je momenteel ondersteuning van  Pegode (eventueel in combinatie met een andere vergunde organisatie?)
Dan ontvang je begin januari een brief van het  VAPH met vermelding van je budgetcategorie of dat je ondersteuning zal verdergezet worden binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

De  overeenkomst die  je  momenteel afgesloten hebt met Pegode zal  aangepast moeten worden tegen 31 maart 2017. Graag  willen we even uitleggen welke acties je kan ondernemen:

Wens je je huidige ondersteuning binnen Pegode verder te zetten? 
Dan garandeert Pegode dat de huidige ondersteuning verder gezet wordt. De huidige overeenkomst zal omgezet worden naar een voucher overeenkomst. Dat betekent dat Pegode de verantwoording naar het VAPH volledig zal opnemen en je hier zelf geen rol in moet opnemen. Je zal in de loop van januari gecontacteerd worden om je aangepaste overeenkomst te ondertekenen.

Overweeg je je huidige ondersteuning te wijzigen en/of wens je met je persoonsvolgend budget cash in te kopen?
Het VAPH raadt je aan om jouw overeenkomst nog niet aan te passen tot je de beslissing omtrent de omvang van jouw persoonvolgende middelen ontvangen hebt. Je zal in de loop van januari gecontacteerd worden met een uitnodiging voor een gesprek. Samen met jou bekijken we dan verdere mogelijkheden. De gesprekken zullen gepland worden in de loop van januari, februari en maart 2017.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met trajectbegeleidster Katy Douillez via katy.douillez@pegode.be of via 03 844 95 95.