Samenwerking begeleidingscentrum ‘Dennenhof’ – Schoten

Vanaf 2015 heeft het Werkbureau een aanbod voor minderjarigen via Jobstart (www.werkbureau.be/jobstart ).
Via Jobstart kunnen leerlingen door het CLB, de school of ouders aangemeld worden bij het Werkbureau wanneer er een vermoeden is van een beperking, ook al heeft de leerling (nog) geen VAPH erkenning. Om de financiering van de ondersteuning te waarborgen, ontvangt het werkbureau middelen RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp). Let wel: een leerling moet secundair onderwijs volgen in de regio Antwerpen, in combinatie met een stage of werk.

Het is een succesformule die er in geen tijd toe geleid heeft dat meer dan 10 scholen hun leerlingen hebben aangemeld voor een traject.

Door de samenwerking met Dennenhof kan het Werkbureau in en rond Antwerpen het aanbod van Jobstart uitbreiden. Wij leiden de jobcoach van Dennenhof op en creëren een aanbod in regio Antwerpen. Dit betekent dat meer ondersteuning kan geboden worden bij stages, deeltijdse arbeid, sollicitatietraining, enz…