Omslag naar PVB

Het VAPH en alle organisaties in de zorg zijn volop bezig met de transitie of omslag naar persoonsvolgende financiering (PVF).
Via brieven en de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt er stapsgewijs informatie vrijgegeven, maar deze informatie is gefragmenteerd en niet altijd even helder waardoor een mens door het bos de bomen niet meer ziet.

 

We proberen daarom hieronder enkele dingen (wat we al weten) op een rijtje te zetten (wat, voor wie, wanneer).

 1. Het Basisondersteuningsbudget (of BOB):
 • Dit is een vast, niet belastbaar en vrij te besteden budget van 300 €/maand.  Je hoeft hiervoor dus geen verantwoording of bewijzen af te leveren.
 • Het is bedoeld voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood.
 • De zorgkassen zullen dit bedrag uitbetalen.  Indien je in aanmerking komt, zullen zij contact met je opnemen. Je hoeft dus zelf geen aanvraag te doen.
 • Je kan het basisondersteuningsbudget combineren met andere tegemoetkomingen (zoals de zorgverzekering, de inkomensvervangende tegemoetkoming en deintegratietegemoetkoming). Daarnaast mag je ook altijd gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en kan je een tegemoetkoming voor hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH.  Het basisondersteuningsbudget is niet combineerbaar met een persoonsvolgend budget (zie verder).
 • Het basisondersteuningsbudget zal in eerste instantie toegekend worden aan personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH.
 • In september 2016 start het voor meerderjarigen (die zowel op 31 december 2014 als op 1 januari 2016 met een actieve vraag geregistreerd stonden op de CRZ-wachtlijst).
 • Vanaf 2017 zou het basisondersteuningsbudget uitbreiden naar minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een (erkende) handicap.

 

 1. Het PersoonsVolgend Budget (of PVB):
 • Dit is een gepersonaliseerd bedrag per jaar gaande van 10.000 tot meer dan 50.000 euro, afhankelijk van jouw ondersteuningsnoden en -vragen.
 • Het is bedoeld voor mensen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodighebben.
 • Met dit budget (cash, voucher of een combinatie van beide) zullen zij hun ondersteuning zelf kunnen organiseren.  
 • Ook dit persoonsvolgend budget kan gecombineerd worden met andere tegemoetkomingen (zoals de,zorgverzekering, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming) alsook met een tegemoetkoming voor hulpmiddelen.  Je kan echter niet gelijktijdig gebruik maken vanRechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) en ook het basisondersteuningsbudget valt weg van zodra je een persoonsvolgend budget krijgt.  .
 • Sinds 1 april 2016 kunnen meerderjarigen een persoonsvolgend budget aanvragen.
 • vanaf september 2016 zullen de eerste persoonsvolgende budgetten worden toegekend.
 • Vanaf 1 januari 2017 stappen alle meerderjarigen die nu reeds ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst of -voorziening (vb. het vroegere dagcentrum, tehuis niet-werkenden …) over naar dit nieuwe systeem.  Ook voor wie vandaag al gebruik maakt van een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of eenpersoonsgebonden budget (PGB), zal het VAPH dit budget tegen 1 januari 2017 omzetten naar een persoonsvolgend budget.
 • Je krijgt dan zelf een pakket persoonsvolgende middelen waarmee je jouw huidige ondersteuning kan verderzetten of, als je dit wenst, op een andere manier kan gaan organiseren.
 • Vanaf 2018 zal het systeem verder uitgebreid worden.

 

In het najaar van 2016 ontvang je een brief van het VAPH waarin je wordt geïnformeerd over jouw budget, hoe je deze middelen kan inzetten en welke organisaties je hier eventueel bij kunnen helpen.