Op het www ...


Vanaf september worden persoonsvolgende budgetten uitgekeerd aan een eerste groep meerderjarige personen met een handicap. Vanaf vandaag vind je meer informatie over de b...

Omslag naar PVB


Het VAPH en alle organisaties in de zorg zijn volop bezig met de transitie of omslag naar persoonsvolgende financiering (PVF).      Via brieven en de webs...

Jobcoach in stadsboerderij


Sinds 2016 is de vroegere kinderboerderij van Wilrijk, eigendom van de stad Antwerpen, in concessie gegeven.  De naam is veranderd  in Stadsboerderij Antwerpen ...

Cliënten Actio werken in soepatelier


De afgelopen maanden openden enkele nieuwe culinaire projecten van Pegode: de bistro Soep ’t erin in Kontich en Germaine in Bornem. Bij beide bistro’s kan je ...

Nieuw project Lier


Vzw Sint Pieter biedt, in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij, drie rijhuizen ter beschikking voor personen met een beperking. De vzw Sint Pieter stelde ...

Nieuwe organisatiestructuur en contactpunten VAPH


Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) staat de sector voor personen met een handicap voor grote veranderingen. Persoonsvolgende financiering gaat ui...

Nieuwe folder PVF


1 april is een belangrijk moment voor de realisatie van de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Vanaf dan kan een meerderjarige persoon met een handicap, die nood heeft a...

Pause

Omschakeling naar PVF

Op 1 januari 2017 stappen alle mensen die nu al ondersteuning krijgen van een VAPH-organisatie (zoals Pegode) over naar een nieuw systeem, het systeem van Persoonsvolgende Financiering (PVF).

In dit systeem gaan de financiële middelen niet meer naar de organisaties zoals nu, maar krijg je zelf een pakket ‘persoonsvolgende middelen’.  Daarmee kan je de ondersteuning zoals je die nu krijgt gewoon verderzetten of, als je dit wil, op een andere manier organiseren. 

Lees meer

Pegode nieuwsbrief

Met het Pegodenieuws, wil Pegode je informeren over tal van activiteiten en realisaties. 
Klik door om eerder verschenen nieuwsbrieven te lezen. 

Lees meer 

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven


Charter collectieve rechten en plichten

In het 'Charter collectieve rechten en plichten' omschrijven we rond een aantal thema's onze wederzijdse rechten en plichten, met andere woorden wat we van elkaar (kunnen) verwachten. 
Het zijn een aantal 'algemeen geldende' afspraken tussen Pegode en alle cliënten van Pegode. 

Lees meer

AVIRA

 

Gebruiksovereenkomst        Privacybeleid        Contact        een HolonCom website